Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy 阮福永瑞 (1913 - 1997)

Ngài Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy 阮福永瑞 (1913 - 1997)
Nguyễn Phúc Thiển

Niên hiệu: Bảo Đại 保大 (1925 – 1945)

31 Cha Ngài Nguyễn Phúc Bửu Đảo 阮福寶嶹 (1885 – 1925)

30 Ông nội Ngài Nguyễn Phúc Ưng Thị (阮福膺豉) Nguyễn Phúc Ưng Đường (阮福膺禟) Nguyễn Phúc Biện (阮福昪) (1864 - 1889)

29 Ông cố Nguyễn Phúc Hồng Cai (阮福洪侅)

28 Ông sơ Ngài Nguyễn Phúc Miên Tông (阮 福 綿 宗)

Tổ Tiên

27 Ngài Nguyễn Phúc Đảm 阮 福 膽 (1791 - 1841)

26 Ngài Nguyễn Phúc Ánh 阮 福 暎 (1762 - 1820)

25 Ngài Nguyễn Phúc Luân 阮福㫻 (1733 - 1765)

24 Ngài Nguyễn Phúc Khoát 阮福濶 (1714 - 1765)

23 Ngài Nguyễn Phúc Thụ - Nguyễn Phúc Chú 阮福澍 (1697-1738)

22 Ngài Nguyễn Phúc Chu 阮福淍 (1675-1725)

21 Ngài Nguyễn Phúc Thái 阮福溙 (1649 - 1691)

20 Ngài Nguyễn Phúc Tần 阮福瀕 (1620 - 1687)

19 Ngài Nguyễn Phúc Lan 阮福瀾 (1601 - 1648)

18 Ngài Nguyễn Phúc Nguyên 阮福源 (1563 - 1635)

17 Ngài Nguyễn Hoàng 阮 潢 (1525 - 1613)

16 Ngài Nguyễn Kim 阮 淦 (1468 - 1545)

15 Ngài Nguyễn Văn Lựu 阮 文 溜 (澑)

14 Ngài Nguyễn Như Trác 阮 如 琢

13 Ngài Nguyễn Công Duẩn 阮 公 笋

12 Ngài Nguyễn Sừ 阮 儲

11 Ngài Nguyễn Chiêm 阮 佔

10 Ngài Nguyễn Biện 阮 忭

9 Ngài Nguyễn Minh Du 阮 明 俞 (1330 - 1390)

8 Ngài Nguyễn Công Luật 阮 公 律 (????-1388)

7 Ngài Nguyễn Nạp Hoa 阮 納 和 (?_1377)

6 Ngài Nguyễn Thế Tứ 阮 世 賜

5 Ngài Nguyễn Nộn 阮 嫩 (?_1229)

4 Ngài Nguyễn Phụng 阮 奉 (?_1150)

3 Ngài Nguyễn Viễn 阮 遠

2 Ngài Nguyễn Đê 阮 低

1 Ngài Nguyễn Bặc (阮 匐) (924-979)

Ngài Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy 阮福永瑞 (1913 - 1997)
Nguyễn Phúc Thiển
Niên hiệu: Bảo Đại 保大 (1925 – 1945)

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

22 tháng 10 năm 1913 / 31 tháng 7 năm 1997

Nơi an táng :

Nghĩa trang Passy

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Bửu Đảo 阮福寶嶹 (1885 – 1925)

 

Phu nhân:

- Marie Thérèse Nguyễn Hữu Thị Lan - Nam Phương Hoàng hậu

- Monique Marie Eugene Baudot

- Bùi Mộng Điệp

- Lê Thị Phi Ánh

- Quý bà Vicky

- Hoàng Tiểu Lan

- Christiane Bloch-Carcenac