Thủy tổ phả  

Rồng trái

Rồng phải

Ngai vàng trái

Ngai vàng phải

 
 
Hậu duệ là con cháu, dâu rể Thủy tổ (Họ Nguyễn. 15 đời), Vương phả (9 Chúa 10 đời), Đế phả (Tôn thất, Nguyễn Phúc, 13 Vua 8 đời). Hướng dẫn tìm kiếm:  Lý do: Họ Nguyễn chiếm hơn 40% dân số Việt Nam, riêng Nguyễn Phúc (bao gồm Tôn thất) ước tính khoảng 4 triệu người, nên chúng tôi thực hiện Mục Tìm kiếm trong Phần Hậu duệ phả này. Tìm theo tên, Tìm theo đời.
Hậu duệ là con cháu, dâu rể Thủy tổ (Họ Nguyễn. 15 đời), Vương phả (9 Chúa 10 đời), Đế phả (Tôn thất, Nguyễn Phúc, 13 Vua 8 đời). Hướng dẫn tìm kiếm: Lý do: Họ Nguyễn chiếm hơn 40% dân số Việt Nam, riêng Nguyễn Phúc (bao gồm Tôn thất) ước tính khoảng 4 triệu người, nên chúng tôi thực hiện Mục Tìm kiếm trong Phần Hậu duệ phả này. Tìm theo tên, Tìm theo đời.