Tiểu sử của Ngài Nguyễn Công Luật 阮 公 律 (????-1388)

Ngài Nguyễn Công Luật 阮 公 律 (????-1388)

Đức Hữu Hiểu Điểm 右 校 點

Đức Hữu Hiệu Điểm 右 校 點
Húy NGUYỄN CÔNG LUẬT 阮 公 律
(?_1388)

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

???? / 1388 (Mậu Thìn)

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Nạp Hoa 阮 納 和 (?_1377)

Hữu Hiệu Điểm 右 校 點

Húy NGUYỄN CÔNG LUẬT  阮 公 律

(?_1388)

THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP.

Ngài húy là Nguyễn Công Luật con trưởng của Bình Man Đại Tướng Quân Nguyễn Nạp Hòa.

Cuộc đời làm quan của ngài ở giai đoạn đầu không rõ ràng. Ngài làm quan dưới hai triều vua Trần Duệ Tông (1374-1377) và Trần Phế Đế (1377-1388), từng giữ các chức Giám Quân Thiên Trường (bảo vệ hoàng cung), Hữu Hiệu Điểm v.v...

Năm Mậu thìn (1388), Trần Phế Đế bàn mưu với Trang Định Vương Trần Ngạc giết Hồ Quý Ly để trừ hậu họa. Có kẻ tiết lộ việc này cho Hồ Quý Ly biết. Lúc bấy giờ Hồ Quý Ly nói gì cũng được Thượng Hoàng Nghệ Tông nghe theo. Vì vậy, Hồ Quý Ly lấy cớ Phế Đế đã giết Ngự Câu Vương Trần Húc (con của Thượng Hoàng), Xin Thượng Hoàng lập vua khác. Phế Đế bị Thượng Hoàng giáng xuống làm Minh Đức Đại Vương. Sau đó Phế Đế bị thắt cổ chết ở phủ Thái Dương. Những người theo Phế Đế đều bị hại.

Ngài bị giết hại theo Phế Đế vào năm Mậu thìn (1388).

- LĂNG MỘ VÀ CÁC NƠI THỜ TỰ: Không rõ

- GIA ĐÌNH

Vợ và con

Về gia đình, chỉ biết ngài có ba người con trai là Nguyễn Công Sách, Nguyễn Hách(1) và Nguyễn Minh Du. Trong vụ thảm sát năm Mậu Thìn (1388), 3 người con của ngài đều bị bắt. Về sau, người con thứ hai là Nguyễn Hách trốn thoát được.

Anh chị em: Không rõ.

Ghi chú:

(1) Có nhiều phả chép là Nguyễn Hố.