Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Vĩnh San 阮福永珊

Ngài Nguyễn Phúc Vĩnh San 阮福永珊
Nguyễn Phúc Hoàng

Vua Duy Tân 維新 (1907-1916)

31 Cha Ngài Nguyễn Phúc Bửu Lân (阮福寶嶙)

30 Ông nội Ngài Nguyễn Phúc Ưng Chân (阮 福 膺 禛) Ưng Ái

29 Ông cố Nguyễn Phúc Hồng Y (阮福洪依)

28 Ông sơ Ngài Nguyễn Phúc Miên Tông (阮 福 綿 宗)

Tổ Tiên

27 Ngài Nguyễn Phúc Đảm 阮 福 膽 (1791 - 1841)

26 Ngài Nguyễn Phúc Ánh 阮 福 暎 (1762 - 1820)

25 Ngài Nguyễn Phúc Luân 阮福㫻 (1733 - 1765)

24 Ngài Nguyễn Phúc Khoát 阮福濶 (1714 - 1765)

23 Ngài Nguyễn Phúc Thụ - Nguyễn Phúc Chú 阮福澍 (1697-1738)

22 Ngài Nguyễn Phúc Chu 阮福淍 (1675-1725)

21 Ngài Nguyễn Phúc Thái 阮福溙 (1649 - 1691)

20 Ngài Nguyễn Phúc Tần 阮福瀕 (1620 - 1687)

19 Ngài Nguyễn Phúc Lan 阮福瀾 (1601 - 1648)

18 Ngài Nguyễn Phúc Nguyên 阮福源 (1563 - 1635)

17 Ngài Nguyễn Hoàng 阮 潢 (1525 - 1613)

16 Ngài Nguyễn Kim 阮 淦 (1468 - 1545)

15 Ngài Nguyễn Văn Lựu 阮 文 溜 (澑)

14 Ngài Nguyễn Như Trác 阮 如 琢

13 Ngài Nguyễn Công Duẩn 阮 公 笋

12 Ngài Nguyễn Sừ 阮 儲

11 Ngài Nguyễn Chiêm 阮 佔

10 Ngài Nguyễn Biện 阮 忭

9 Ngài Nguyễn Minh Du 阮 明 俞 (1330 - 1390)

8 Ngài Nguyễn Công Luật 阮 公 律 (????-1388)

7 Ngài Nguyễn Nạp Hoa 阮 納 和 (?_1377)

6 Ngài Nguyễn Thế Tứ 阮 世 賜

5 Ngài Nguyễn Nộn 阮 嫩 (?_1229)

4 Ngài Nguyễn Phụng 阮 奉 (?_1150)

3 Ngài Nguyễn Viễn 阮 遠

2 Ngài Nguyễn Đê 阮 低

1 Ngài Nguyễn Bặc (阮 匐) (924-979)

Ngài sinh ngày 19.9.1900 tức ngày 26 tháng 8 năm Canh Tý, băng hà ngày 26.12.1945, nhằm ngày 22 tháng 11 năm Ất Dậu, trong một vụ tai nạn máy bay nhiều nghi vấn...

NƯỚC BẨN THÌ PHẢI LẤY MÁU MÀ RỬA !
Đó là lời nói của một cậu bé đang ở tuổi vị thành niên, một vị vua nhỏ tuổi nhất lúc lên ngôi của triều Nguyễn.
Ngày này cách đây 122 (19 tháng 9 năm 2023), là sinh nhật của một bậc minh vương nhỏ tuổi mang trong mình khí phách lớn:
Vua DUY TÂN 維 新, húy Nguyễn Phúc Vĩnh San 阮 福 永 珊.
Ngài là con thứ 5 của Hoài Trạch Công 懷 澤 公 (vua Thành Thái 成 泰) và bà Tài Nhân 才 人 Nguyễn Thị Định 阮 氏 定.
Ngài sinh ngày 19.9.1900 tức ngày 26 tháng 8 năm Canh Tý, băng ngày 26.12.1945, nhằm ngày 22 tháng 11 năm Ất Dậu, trong một vụ tai nạn máy bay nhiều nghi vấn...
Cuộc đời của Ngài là một tấm gương sáng về lòng yêu nước nhưng đành bất lực trước cảnh lầm than của dân tộc.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

19 tháng 9 năm 1900 / 26 tháng 12 năm 1945

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Bửu Lân (阮福寶嶙)

 

Phu nhân:

- Mai Thị Vàng

- Marie Anne Viale

- Fernande Antier

- Ernestine Yvette Maillot