Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Ưng Lịch 阮福膺𧰡 (1871 - 1944)

Ngài Nguyễn Phúc Ưng Lịch 阮福膺𧰡 (1871 - 1944)
Niên hiệu: Hàm Nghi 咸宜 (1884 - 1885)

Đức Nguyễn Phúc Minh

Nguyễn Phúc Ưng Lịch (阮福膺𧰡)
Niên hiệu: Hàm Nghi 咸宜
Sinh 3 tháng 8 năm 1871 mất 14 tháng 1 năm 1944
Thân mẫu: Phan Thị Nhàn
An táng Làng Thonac, Vigeois,Dordogne, Pháp.
Hậu duệ đời thứ 5 đang có kế hoạch đưa thi hài Ngài về Huế.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

1871 / 1944

Nơi an táng :

Làng Thonac, Vigeois, Dordogne, Pháp.

Thân mẫu / Thân phụ :

Phan Thị Nhàn / Nguyễn Phúc Hồng Cai (阮福洪侅)

 

Phu nhân:

- Marcelle Laloe