Tiểu sử của Nguyễn Phúc Tĩnh Trang

Nguyễn Phúc Tĩnh Trang

mất sớm

Nguyễn Phúc Tĩnh Trang
Sinh 13 tháng 7 năm 1840 mất 30 tháng 6 năm 1847
Thân mẫu Hòa tần Nguyễn Thị Khuê
Mộ táng tại Bình An (Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế).

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

13 tháng 7 năm 1840 / 30 tháng 6 năm 1847

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Phúc Đảm 阮 福 膽 (1791 - 1841) / Không rõ